(x)
 1. Magyarok*

  A Pallas nagy lexikona ... Az ősök nomád életet éltek s a földmivelésre, noha azelőtt sem volt előttük ismeretlen, csak lassankint, a hódolt lakosság példájára és felh ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Magyarok*

  Az összes forráshivatkozásra váró lap - Forráshivatkozásra váró lapok - Szakaszcsonkok - Csonkok 2006 januárjából - Magyar nép ... Magyarok I.(Szent) István ? Szent Erzsébet ? Hunyadi Mátyás ? Zrínyi ... nyelvrokonok: finnek , észtek és egyéb finnugor nyelvű népek A magyarok ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Saba-magyarok*

  A Pallas nagy lexikona ... ) a magyar ostoba szónak felelne meg; a magyarok is ostobáknak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Dontői magyarok*

  A Pallas nagy lexikona ... és magyarok) krónikáink azon helyéből, mely szerint a scithiai ország ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Dontövi magyarok*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Dontői magyarok. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Magyarok csillaga*

  A Pallas nagy lexikona Lugossy J. szerint egy csillagnak magyar népies elnevezése. V.ö. Ipolyi, Magy. Mythologia (482). MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Magyarok eredete*

  A Pallas nagy lexikona ... törzs; de a történelem első sorban Pannoniának a magyarok által Árpád vezérlete alatt történt meghódítását jegyezte fel. A magyarok ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Magyarok istene*

  A Pallas nagy lexikona ... a magyarok nemzeti istenének a köztudatban és igazán népies hagyományban ... » (a magyarok védő szelleme) magyarázattal értelmezi, amivel egybevetendő ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Magyarok Világszövetsége*

  Csonkok (közélet) - Magyarok Világszövetsége ... Magyarportál A Magyarok Világszövetsége egy ?összmagyar ... , az Eucharisztikus Kongresszus évében alapították a a Magyarok II. Világkongresszusán ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Horvátországi magyarok*

  Szakaszcsonkok - Horvátország - Kisebbségi magyarság - Csonkok ... hódoltság alatt a Pozsega, verőce és Szerém megyei magyarok nagy része ... . század elején őshonos (Árpád-kori eredetű) magyarok jelentős számban ... HU.WIKIPEDIA.ORG