(x)
 1. Levelek*

  A Pallas nagy lexikona kisközség Szabolcs vmegye nyirbátori j.-ban (1891) 1263 magyar lakossal, szeszgyárral. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Levelek*

  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települései - A Nyírség települései ... Levelek Kormányzat Ország Magyarország Régió Észak-Alföld Megye ... Elhelyezkedése Levelek Térkép a Térképcentrum.hu-n Levelek nagyközség ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Apostoli levelek*

  A Pallas nagy lexikona ... tanító- és intő iratok az új testamentomban, amelyeket az apostolok intéztek keresztény községekhez vagy egyes keresztényekhez. Több ilyen, ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Artikuláris levelek*

  A Pallas nagy lexikona ... Németországban; Svájcban, Németalföldön, Dániában és Svédországban a hadúr által lovas vagy gyalog ezred felállítására egyeseknek adott szab ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Jaborlandi-levelek*

  A Pallas nagy lexikona l. Pilocarpus. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Katolikus levelek*

  A Pallas nagy lexikona ... igy nevezi a hittudomány azt a hét újszövetségi szent iratot, mely a Pál apostol levelei után foglal helyet a bibliai kánonban. Ezek közül k ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Kereskedelmi levelek*

  A Pallas nagy lexikona ... tárgyaira vonatkozólag kiállított és ügyfeleikhez intézett levelek. Ezek ... , számlát stb. Ezen illetékmentes levelek is azonban, ha biróságok előtt ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Korintusi levelek*

  A Pallas nagy lexikona ... címén két nagyfontosságu terjedelmes levél olvasható az újszövetségi szentirásban. Mindkettőt Pál apostol irta, az elsőt Efezusból, a másodi ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Tesszalonikai levelek*

  A Pallas nagy lexikona ... e néven ismeretes az újtestamentomi kánon két irata, melyeket Pál apostol irt valószinüleg Korintusban az általa azelőtt nem sokkal alapítot ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Lirai levelek*

  A Pallas nagy lexikona l. Költői levél. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap