(x)
 1. Levél*

  A Pallas nagy lexikona ... (Kaltenstein), kisközség Moson vármegye magyar-óvári j.-ban, (1891) 1479 német és magyar lak., van vasúti állomása, postahivatala és postata ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Levél*

  A Pallas nagy lexikona ... levél 2. ábra Zárt hüvely. [ÁBRA] 3. ábra Kurtanyelü levél. 4. ábra. A lonc egybeforradt levele. A levél alakja. A L.-nek főrésze ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Levél*

  A Pallas nagy lexikona ... (epistola), irásbeli közlés távollevő személyekhez, tehát a beszélgetés helyettesítője. Azért a L. minden műforma közt legközelebb áll a tár ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Alapító levél*

  A Pallas nagy lexikona ... olyan okmány, mellyel valaki közcélokra, ezek ellátására bizonyos összeget, v. járulékot biztosít. Legrégibb hazai A. Szent István királyé 1 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Aljszin-levél*

  A Pallas nagy lexikona ... (növ.); amphigastrium, hasi levél) sok májmoha; különösen a Jungermannia-félék szárának alszinén levő apró pikkelynemü lev élkék, melyek ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Nyilt levél*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Levél (XI. köt., 470. old.) és Pátens. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Nyomozó levél*

  A Pallas nagy lexikona ... nyilvános megkeresése valamkinek letratóztatása irán, akinek letartóztatását az arra illetékes hatóság elrendelte s aki szökésben van vagyla ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Átnőtt levél*

  A Pallas nagy lexikona ... általnőtt levél (folium perfoliatum, növ.), olyan magánosan álló, tehát váltakozó helyzetü nyeletlen levél, amelynek különben szivesforma ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Gyujtogató levél*

  A Pallas nagy lexikona ... (Brandbrief), oly levél, mely egyesekhez v. egész községekhez intézett, gyujtogatással való fenyegetést tartalmaz. Zsarolási célból történt ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Hasi levél*

  A Pallas nagy lexikona (növ.), l. Aljszinlevél. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap