(x)
 1. Fővárosi Lapok*

  A Pallas nagy lexikona ... Szépirodalmi napi közlöny. Tóth Kálmán alapította 1864 jan. 1-én és Emich Gusztáv adta ki; 1867 április 1. Vadnai Károly vette át a szerkesz ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Növénytani Lapok*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Magyar Növénytani Lapok. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Gazdasági Lapok*

  A Pallas nagy lexikona ... Szerkesztette és kiadta Korizmics László 1849 jan. 1-től Budapesten (a II. félévben szünetelt); 1850 aug. 11. ujra megindult. 1851-től Koriz ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Phönix-lapok*

  A Pallas nagy lexikona ... Komáromy Mihály ügyvédtől föltalált, a hektográf-masszához hasonló sokszorosító anyag. A velök való számos sokszorosítási eljárás között nag ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Komáromi Lapok*

  A Pallas nagy lexikona ... Helyi érdekü s vegyes tartalmu napilap volt, azonban a tilalom ellenére hozott politikai cikkeket is. Szerkesztette Friebeisz István 1849 ju ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Csokonai Lapok*

  A Pallas nagy lexikona ... szépirodalmi hetilap, szerkesztette s kiadta Orbán Pető Debrecenben (az első három számot Oláh Károllyal együtt szerkesztette). Megjelent 18 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Szépirodalmi Lapok*

  A Pallas nagy lexikona ... Értekezések, novellák, költemények, birálatok. Tárca: irodalmi, művészeti és társaséleti szemle. Kiadó-tulajdonos Emich Gusztáv, szerkesztő ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Köztársasági Lapok*

  A Pallas nagy lexikona ... szerkesztette s kiadta Birányi Ákos Budapesten. Megjelent időhöz nem kötött kis negyedrét félíven, fontosabb napi hirek közlésével 1848 okt. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Kritikai Lapok*

  A Pallas nagy lexikona ... irodalmi folyóirat, szerkesztette Bajza József; kiadta ifju Kilián György Pesten. Megjelent időhöz nem kötött 8-rétü füzetekben, 1830-36-ig, ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Erdészeti lapok*

  A Pallas nagy lexikona ... jelent meg, 1866. és 1867. Pesten Erdészeti és Gazdászati Lapok cim alatt ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap