(x)
 1. Korszak*

  A Pallas nagy lexikona az emberiség vagy egyes nemzetek történetének egy-egy magában egészet tevő része. L. Egyetemes történelem korszakai. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Paleozoos korszak*

  A Pallas nagy lexikona l. Ó-kor (geologiai). MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Hallstatti korszak*

  A Pallas nagy lexikona l. Ősrégészet. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Bach-korszak*

  A Pallas nagy lexikona ... . Hazánkban e korszak, mint a nemzeti és alkotmányos élet elnyomásának ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Bronz korszak*

  A Pallas nagy lexikona ... (Képmelléklettel.) Thomson, a dán régész 1836. állította fel azt az elméletet, hogy az emberi nem kulturájának legrégibb emlékei három stádi ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Solutréi korszak*

  A Pallas nagy lexikona l. Sollutréi. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Tene-korszak*

  A Pallas nagy lexikona l. Vaskor. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Etruszk korszak*

  A Pallas nagy lexikona ... A történelemelőtti idők egyik periodusát, t. i. a vaskor első szakaszát nevezték igy egy darabig a régészek és pedig azért, mert az e korsza ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Mezolitos korszak*

  A Pallas nagy lexikona a kőkorszaknak azon időszaka, mely a régibb (paleolit) és az újabb (neolit) kőkorszak közt folyt le. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Mezozoos-korszak*

  A Pallas nagy lexikona l. Középkor. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap