(x)
 1. Királyi*

  A Pallas nagy lexikona kisközség Nyitra vármegye vágsellyei j.-ban, (1891) 1109 magyar és tót lakossal. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Királyi*

  A Pallas nagy lexikona ... folytán, királyi biztos közbejöttével okt. 29. főjegyzői állásától ... ugyanazon év végén királyi kegyelmet nyert. A kiegyezés után, 1869 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Királyi*

  Szlovákia települései - Csonkok-Nyitra - Csonkok 2005 szeptemberéből ... Királyi ( szlovákul Horná Krá?ová ) község Szlovákiában , a Nyitrai ... szótárában "Királyi, (Kralove), Nyitra m., magyar falu, Mocsonok ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Királyi adomány*

  A Pallas nagy lexikona ... (Donatio Regia), 1848-ik év előtti magánjogunkban a király kormányzati cselekménye, mely által valamely jeles honfinak érdemeit nemes birtok ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Királyi ár*

  A Pallas nagy lexikona l. Postaregále. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Királyi béke*

  A Pallas nagy lexikona ... (Königsfrieden), Nagy Károly birodalmában «a birodalom közrendje»; fentartásában a királyi küldöttek működtek közre. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Királyi család*

  A Pallas nagy lexikona ... A magyar királyi családot alkotják a király neje, az elhalt király özvegye, a magyar királyi (örökös) hercegek és ausztriai főheregek, kik ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Királyi előadások*

  A Pallas nagy lexikona ... személyesen vagy királyi biztos által megnyitotta, s trónbeszéd mellett a K.-at ... erednek. Szokás volt a K.-at a meghivó királyi levelekben ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Királyi ember*

  A Pallas nagy lexikona ... (homo Regius), az iktatási parancsban névszerint kijelölt az az ember, aki a káptalani emberrel (homo Capitularis) az iktatást véghez vitte. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Királyi eskü*

  A Pallas nagy lexikona ... a királyi hitlevél (l. o.) rövid kivonata. Szövegét, mely I. Ferdinánd ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap