(x)
 1. Katonai ágyraktárak*

  A Pallas nagy lexikona l. Ágyraktárak. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Katonai akadémiák*

  A Pallas nagy lexikona ... elvégzését követelik; amely katonai akadémia csakis a középiskola alsóbb ... tartalmát több évre terjesztették ki. A bécs-ujhelyi katonai akadémia ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Katonai állatorvos*

  A Pallas nagy lexikona l. Gyógykovács, Állatorvostan, Állatorvosi akadémia. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Katonai állomásparancsnok*

  A Pallas nagy lexikona ... minden helyőrsében a cs. és kir. közös hadsereg vagy hadi tengerészet rendfokozat vagy rangszám szerinti legidősebb tényleg szolgáló tisztje ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Katonai árvaházak*

  A Pallas nagy lexikona ... Rendeltetésük elhalt katonai egyének vagyontalan árváinak a szülei ... birnak, valamely katonai képzőintézetbe (K. reál- vagy hadapród-iskolába ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Katonai becsület*

  A Pallas nagy lexikona ... hogy valamely tisztnek cselekvénye vagy magaviselete ellenkezik-e a K.-tel vagy nem, azt az illető csapat tisztikara s a becsületbiróság áll ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Katonai beszállásolás*

  A Pallas nagy lexikona l. Beszállásolás. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Katonai büntetőtörvénykönyv*

  A Pallas nagy lexikona ... meghatározza a katonai biróságok itélete alá kerülő büntetendő ... a katonai szolgálatra késznyerítő konskripció szerint kiegészített hadsereg ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Katonai bűntett*

  A Pallas nagy lexikona ... az, melyet a különleges katonai viszonyoknál fogva csakis katona követhet el. Ily bűntettek megtorlására szükségesek a katonai viszonyokat ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Katonai cenk*

  A Pallas nagy lexikona ... e század elejéig igy nevezték a csapatokhoz tartozó szolgákból, markotányosokból, nős katonák családjaiból stb.-ből álló embertömeget, mely ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap