(x)
 1. Közös*

  A Pallas nagy lexikona ... rövid szótag jöhet, p. közös a jambusi sorok páratlan számu ütemeinek ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Közös bűntettek*

  A Pallas nagy lexikona ... (delicta communia) azok, amelyeket bárki elkövethet; ellentéte a különös bűntettek (delica propria), melyek csak bizonyos osztályu személyek ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Közös hadsereg*

  A Pallas nagy lexikona l. Hadügy. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Közös minisztériumok*

  A Pallas nagy lexikona ... a magyar állam és Ausztria közös ügyeinek (l. o.) kezelésére hivatott ... főcsoportjának: közös külügyi-, hadügyi-, pénzügyi minisztériumok (1867. XII ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Közös osztó*

  A Pallas nagy lexikona ... Hogyha a, b, c, ... t egész számok, akkor minden egész számot, mely az összeseknek osztója, e számok K.-jának nevezzük. E K.-k felkereséséné ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Közös többes*

  A Pallas nagy lexikona ... felkeresésénél épp ugy mint a közös osztók meghatározásánál a feladat ... a pozitivoknak felkeresésére szorítkozhatunk. Épp ugy mint több szám közös ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Közös tulajdon*

  A Pallas nagy lexikona ... (condominium) létezik akkor, ha valamely dolog tulajdonjoga eszményi részekben több személyt közösen illet. A dolog állagával (substantia) c ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Közös ügyek*

  A Pallas nagy lexikona ... az összeköttetésük alapjának tekintett pragmatica sanctióból folyó közös ... Magyarország, se Ausztria külön kormányzatához nem tartoznak, hanem közös ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Közös vámterülete*

  A Pallas nagy lexikona l. Vámügy. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Közös vasutak*

  A Pallas nagy lexikona ... Az Ausztrián és Magyarországon áthúzódó vasutakat 1867 előtt engedélyokirat (pátens) alapján építették. Ezeknek nagy része már teljesen beol ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap