(x)
 1. Kézi ábécé*

  A Pallas nagy lexikona ... A siketnémák számára az első siketnéma-tanító Ponce Péter által föltalált olyan kézjelek, melyek segítségével a kézfej és ujjak különböző al ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Kézi beváltás*

  A Pallas nagy lexikona (pénzv.), kisebb mennyiségü fémarany és ezüst beváltása, melyet a dörzsölő tűk adatai szerint értékesítenek. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Kézi biztosíték*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Kézi zálog. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Kézi gránát*

  A Pallas nagy lexikona ... Kis gránát (l. o.), melyet a gránátosok kézzel vagy hajítóparittyákkal dobtak az ellenségre; főleg sáncokért és várakért vívott harcokban al ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Kézi gyalu*

  A Pallas nagy lexikona l. Gyalugépek. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Kézi gyógyszertár*

  A Pallas nagy lexikona l. Gyógyszerészet. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Kézi kalapácsok*

  A Pallas nagy lexikona l. Kalapács. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Kézi lövőfegyverek*

  A Pallas nagy lexikona ... ellentétben az ágyukkal, oly lövőfegyverek, melyek egyetlen egyén által kezelhetők mint puska, pisztoly, revolver, karabély, l. Lövőfegyvere ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Kézi mozsár*

  A Pallas nagy lexikona ... apró, ember által hordható mozsár, melyet várharcok alatt a vívóárkokba is lehetett vinni, ahonnan kézi gránátokat vagy gyujtószereket ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Kézi periratok*

  A Pallas nagy lexikona ... (Manualakten), azok, melyeket a per vitelével megbizott ügyvéd, akár mint saját felének, akár mint az ellenfélnek periratait, megőrizni köte ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap