(x)
 1. Káptalan*

  A Pallas nagy lexikona ... (Capitulum), a kanonokoknak testülete. Nevét onnan nyerte, hogy akkor, midőn még a kanonokok a «canonica vitá»-hoz kötve voltak (l. Kanonoko ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Káptalan*

  Keresztény egyházszervezet - Katolicizmus ... A káptalan ( latin capitulum ) a katolikus egyházigazgatás testületi ... , a vasvári , a fiumei ,a nagyváradi lat.szertartásu káptalan és a csázmai ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Nyitrai káptalan*

  A Pallas nagy lexikona ... és káptalan teljesen leégetett és feldúlatott, ugy hogy a püspök és káptalan kára többre rúgott 2000 márkánál. Nagyobb pecsétjét 1271-ből ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Győri káptalan*

  A Pallas nagy lexikona ... elenyésztek. IV. László 1273. a káptalan birtokain letelepedett idegen ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Pécsi káptalan*

  A Pallas nagy lexikona ... . Jánosról címzett káptalan is létezett, tiz kanonokkal. Birtoka hajdan sokkal ... bizonyítanak. A káptalan régibb pecsétjei közül ismeretes egy 1244-ből ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Rendi káptalan*

  A Pallas nagy lexikona valamely lovagrendnek a rend ügyeit vezető bizottsága. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Budai káptalan*

  A Pallas nagy lexikona ... 1148-ból, melyben a káptalan szabadalmait megerősíti és gyarapítja ... káptalan elenyészett. Emlékét csupán a szt. Péter és Pál budai ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Kalocsai káptalan*

  A Pallas nagy lexikona ... számát 12-ről 6-ra kelltt leszállítani. A káptalan a mohácsi vész után ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Szatmári káptalan*

  A Pallas nagy lexikona l. Szatmári püspökség. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Székes káptalan*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Káptalan. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap