(x)
 1. Jus*

  A Pallas nagy lexikona ... , melyek minden népnél érvényben vannak (jus qui omnes gentes utuntur ... . Intradae jus. - J. jurandum, eskü. - J. listrae, a kegyur joga, hogy ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Accrescendi jus*

  A Pallas nagy lexikona l. Növesztés joga. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Albinagii jus*

  A Pallas nagy lexikona l. Albanagium. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Angariae jus*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat., franc. droit d'angarie). A hadviselő félnek joga a meglévő hajókat s más vizi és szárazföldi járóműveket katonaság s hadi szerek szál ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Gladii jus*

  A Pallas nagy lexikona v. gladii potestas, l. Pallosjog. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Avocandi jus*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat.). Az államnak joga, amelynélfogva közjogi okokból, p. a védkötelesség teljesítése céljából vagy saját érdekökben p. háboru küszöbén kü ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Quiritium jus*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Jus. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Radicale jus*

  A Pallas nagy lexikona (lat.) a. m. gyökeres jog (l. o.). MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Reformandi jus*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Jus. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Repraesentationis jus*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat.) a. m. képviseleti jog. Az örökjogban különösen az az intézmény, amelynek értelmében az örökhagyónak távolabbi leszármazói elhunyt fel ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap