(x)
 1. Személyes jogok*

  A Pallas nagy lexikona l. Reáljogok. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Dologi jogok*

  A Pallas nagy lexikona ... önkényének és uralmának alávetett dolgon illetik. Ellentétök a személyi jogok (jura in personam, kötelmi jogok), melyek a jogosítottat csakis ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Emberi jogok*

  A Pallas nagy lexikona l. Alapjogok. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Emberi jogok*

  Az összes forráshivatkozásra váró lap - Forráshivatkozásra váró lapok 2007 júniusából - Jog - Politika ... júniusából származik. Az emberi jogok olyan jogok, amelyeket minden valódi ... az emberi jogok napjá nak annak emlékére, hogy 1948. december 10-én ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Földesuri megszünt jogok*

  A Pallas nagy lexikona ... hazánkban részint urbéri természetüek, részint olyanok, melyek a megszünt földesuri hatóságból folytak. Amazokboz tartoztak: 1. a füstpénz, ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése*

  A Pallas nagy lexikona ... A magyar btkvben mellékbüntetés, mely abban áll, hogy az elitélt: a) nem lehet tagja az országgyülésnek és a törvényhatósági v. községi képv ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Jogok keletkezése és megszünése*

  A Pallas nagy lexikona l. Jogszerzés és jogvesztés. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Sarkalatos menesi jogok*

  A Pallas nagy lexikona l. Nemesség (XII. köt., 5. old.). MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Személyes jogok rendszere*

  A Pallas nagy lexikona ... az a rendszer, amelynek értelmében mindenkire mindenütt az ő hazájának törvényei alkalmazandók, minek ellentéte a területiség (territorialit ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Wikipédia:Szerzői jogok*

  Wikipédia-adminisztráció ... , olvasd el a Felhasználói jogok és kötelességek fejezetet. Majd el ... ) . Tartalomjegyzék 1 Felhasználói jogok és kötelességek 1.1 Minta üzenet 2 Képekre ... HU.WIKIPEDIA.ORG