(x)
 1. Jog*

  A Pallas nagy lexikona ... -Szarvas, nyelvtani szótár; Budenz, Magyar-ugor szótár, jog és jó alatt ... nem ismeri s ez által az állami jog erejével fel nem ruházza, jogot ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Jog*

  Jog ... ot, a jog morális tartalmát. Általában szemfedővel ábrázolják, ami azt szimbolizálja, hogy az igazságos jog nem tesz különbséget az egyes ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Földesuri jog*

  A Pallas nagy lexikona ... A németországi protestantizmus küzdelmeiben kifejlődött jogi elv: Akié a föld, azé a vallás is, cujus regio, ejus religio. Ezt az ugynevezet ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Német jog*

  A Pallas nagy lexikona ... jogforrásokból származó jog. A két fogalom nem azonos, aminek oka az, hogy a Németországban érvényes jog nem kizárólag nemzeti eredetü ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Nemzetközi jog*

  A Pallas nagy lexikona ... esetében nem a jog, hanem a hatalom dönt, s ezért sokan a N.-nak ... . Azt állítani, hogy: »törvény nélkül nincs jog» nem lehet. Az egyes ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Alaki jog*

  A Pallas nagy lexikona ... (jus formale), a jogok érvényesítésére vonatkozó szabályok összege, ellentétben az anyagi joggal. Mint ilyen kiterjed ugy a peres, mint a pe ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Alanyi jog*

  A Pallas nagy lexikona ... valamely személynek egy v. több jogviszonyon alapuló jogosítványa, l. Jog. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Frank jog*

  A Pallas nagy lexikona l. Francia jogkönyvek. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Altáró jog*

  A Pallas nagy lexikona ... Az a bányavállalkozó, aki valamely bányavidék bányamívelési érdekeinek előmozdítása céljából az érdekelt bányabirtokosok legalább egy részén ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Antajustinian jog*

  A Pallas nagy lexikona ... a Justinian római császár előtt való római jog, melynek forrásai: 1 ... képződött «jogászi jog» (auctoritas prudentum; sententiae receptae, vagy ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap