(x)
 1. Jegy*

  A Pallas nagy lexikona ... általában a. m. mesterséges jel, mellyel bizonyos fogalmat jelölünk, közlünk, p. a számok jelölésére a számjegyek, a számtani műveletek jelö ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Ajánlati jegy*

  A Pallas nagy lexikona ... a katonaságnál, irás, mellyel a nem tényleges állományu legénységhez tartozó védkötelest értesítik, hogy mozgósítás esetén valamely különös ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Gyári jegy*

  A Pallas nagy lexikona l. Bélyeg. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Behivó jegy*

  A Pallas nagy lexikona okmány, mellyel a nem ténylegesen szolgáló katona tényleges szolgálat teljesítésére beidéztetik. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Kőfaragó jegy*

  A Pallas nagy lexikona ... ismertető jel, bélyeg, mellyel az épület valamely részéhez szánt és ahhoz mérten kifaragott minden követ ellátnak, hogy ekként annak elhelye ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Körutazási jegy*

  A Pallas nagy lexikona ... a jegy ára némely irányban, hogyha menet és jövetre egyszerre váltjuk ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Közraktári jegy*

  A Pallas nagy lexikona ... az az okmány, melyet a közraktár a nála letett tárgyakról kiállít, melyben ezek átvételét elismeri és magát azok kiadására kötelezi. E melle ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Magassági jegy*

  A Pallas nagy lexikona ... valamely pontosan meghatározott magasságu pontnak állandó megjelölésére szolgál. Rendesen középületek falaiba beillesztett vastáblácska, mel ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Élvezeti jegy*

  A Pallas nagy lexikona l. Actions a jouissance. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Feloldó jegy*

  A Pallas nagy lexikona ... alakja a zeneirásban a következő:#. Kétféle alkalommal használtatik. Először ha egy bizonyos hangnemben irt zeneműben az előjegyzés szerint ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap