(x)
 1. Javak*

  A Pallas nagy lexikona ... (jav, jószág, jó), igy nevezzük mindazt, minek gazdasági szempontból értéket tulajdonítunk. A J. alkotó eleme az érték. A J.-at sokfélekép l ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Javak*

  Közgazdaságtan - Javak - Jog - Ingatlan - Az összes lektorálandó lap - Lektorálandó lapok 2005 májusából ... Javak alatt értünk a közgazdaságtanban minden olyan dolgot, amely ... . A javak egyes számú megfelelőjeként általában a jószág szó ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Nemesi javak*

  A Pallas nagy lexikona ... nemesi, polgári és paraszti javak között. Kivételt alkottak a szabad ... «bárminemü fekvő javak szerzésében a honovulás v. belföldiség hiánya ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Alapítványi javak*

  A Pallas nagy lexikona ... és erdő, l. Közalapítványi javak és erdő. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Öröklött javak*

  A Pallas nagy lexikona ... a magyar magánjogban az örökösödés útján szerzett javak, alapuljon ... módon szerzett javak. A javaknak ez az osztályozása, melynek ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Polgári javak*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Nemesi javak. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Jobbágyi javak*

  A Pallas nagy lexikona l. Urbér. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Kincstári javak*

  A Pallas nagy lexikona ... (bona camerialia), a kincstár tulajdonát képező ingatlan javak, melyeknek jövedelme az államszükségletek fedezésére szolgál. Ezek ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Szabad javak*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Javak. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Közalapítványi javak*

  A Pallas nagy lexikona ... v. röviden közalapok, azok az ingó és ingatlan jószágok, amelyek bizonyos általánosságban megjelölt kulturális v. karitativ célzattal adatta ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap