(x)
 1. Gazdasági iskolák*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Mezőgazdasági iskolák, Ipariskolák, Kereskedelmi iskolák. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Gyári iskolák*

  A Pallas nagy lexikona ... oly iskolák, melyek egyes nagyobb gyártelepeken a munkások gyermekei és a gyári tanoncok részére létesíttetnek. Hazánkban is nagyobb ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Hadaród-iskolák*

  A Pallas nagy lexikona ... feladatuk oly ifjaknak hadapródokká kiképezése, akik a katonai pályát választották hivatásukká. Hadseregünk jelenleg 12 gyalogsági (Bp, Bécs ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Parochialis iskolák*

  A Pallas nagy lexikona ... a VI. sz. óta, a középkoron át, sőt még később is a parochiák mellett berendezett iskolák. Eleinte kizárólag papokat neveltek bennök ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Állami iskolák*

  A Pallas nagy lexikona ... ) az állam nevezi ki. Állami iskolák legtöbbnyire olyan községekben állíttatnak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Hajózás iskolák*

  A Pallas nagy lexikona ... v. nautikai tanintézetek (ném. Navigations- oder nautische Schulen), oly tanintézetek, melyekben a tengerészek a hajó vezetésében oktattatna ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Háztartási iskolák*

  A Pallas nagy lexikona ... olyan iskolák, melyeknek az a céljuk, hogy azokat a szegényebb sorsu leánygyermekeket, akik szüleik házában a háztartáshoz szükséges ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Inas-iskolák*

  A Pallas nagy lexikona ... az iparban alkalmazott tanoncok továbbképzésére szolgáló iskolák. L. Iparoktatás. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Rongyos iskolák*

  A Pallas nagy lexikona ... (Védelmi irat a rongyos iskolák mellett) című hatalmas iratát, mely ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Ismétlő iskolák*

  A Pallas nagy lexikona ... a népoktatási törvény alapján szervezett intézmény, melynek célja az ifjuságot élete 15. évéig a legszükségesebb elemi ismeretekben oktatni. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap