(x)
 1. Földtani intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... oly állami intézetek, melyeknek célja az illető ország földjének ... intézetek és társulatok e nagylelkü, nemes mecenásának. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Orvosi intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... intézetek, melyek tudományos kérdések megfejtésére berendezett ... intézetek hijával minden tárgyat, még a sebészetet, szülészetet is ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Archeologiai intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... társulatok feladata a régészeti kutatások és az ásatások eredményeinek közzététele, a régi emlékekről szóló tudósítások összegezése s az eml ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Házasságközvetítő intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... olyan magánvállalkozások, amelyek iparszerüleg, tehát állandó jövedelemszerzés céljából foglalkoznak azzal, hogy egymás előtt kölcsönösen is ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Boncolástani intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... az anatómia művelésére és oktatására szolgálnak orvostanhallgatók számára. Régebben az ily B. nagyobbára rozzant épületekben voltak elhelyez ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Javító intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... állami intézetek azonban, legalább a fiatal egyének bizonyos ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Süketnéma-intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... intézetek csekély száma miatt még nagyon tökéletlen. Szomoru tény ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Közvetítő intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... a fokozatos (progressiv) v, ir büntetési rendszernél a büntetés végrehajtásának egyik (harmadik) stádiuma. Az említett rendszernél a bünteté ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Tanítóképző intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... növendékek is. A tanítóképző intézetek tantárgyai a következők: hit ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Tengerészképző intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... oly intézetek, iskolák, amelyekben a hadi tengerészet altisztjei képeztetnek. Kevés eltéréssel az összes hadi tengerészetek tengerészképző ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap