(x)
 1. Hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... (symbolum, confessio fidei), rövid, velős összefoglalása azon tanoknak, amelyek a hit lényegét alkotják s ugy a tanítóknak, mint a hivőknek ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Hitvallás*

  Csonkok (kereszténység) - Csonkok 2005 augusztusából - Keresztény teológia - Keresztény vallásgyakorlat ... : Credo (busz) . A hitvallás egy vallás tanításának rövid, sokszor tételes ... közül is a leginkább az Apostoli hitvallás és a Nicea-konstantinápolyi ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Ágostai hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... a várostól, melyben átadatott: «Confessio Angustana», ágostai hitvallás». Ez ... s mivel a benyujtandó hitvallás gyorsan készült s mivel azt Melanchton ugy ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Apostoli hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... a legszükségesebb hitigazságok rövid foglalatja. A szent hagyományok szerint az apostolok állították össze (innen van neve is) mielőtt Jeruz ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Athanasiosi hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Hitvallás. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Augsburgi hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Ágostai hitvallás. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Helvét hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... . Baselli hitvallás). Ennél a ma már kevésbé ismert hitvallásnál sokkal ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Baseli hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... az ev. ref. egyház egyik szimbolikus irata, melynek létrejövetele indokául szolgált az a körülmény, hogy Basel város ref. polgárai, a több o ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Belga hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... . E szerint jelenleg két alakban létezik a belga hitvallás, az egyik ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Szász hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona (Consensus Dresdensis), lásd Consensus. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap