(x)
 1. Oroszlánkői hegycsoport*

  A Pallas nagy lexikona ... a Kárpátok ÉNy-i határláncolatának egy kisebb tagja, mely Trencsén vármegye és Morvaország határán, Illavától ÉNy-ra emelkedik. A csoportot ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Palotai hegycsoport*

  A Pallas nagy lexikona ... a Bakony (l. o.) egyik szakasza, mely Moha és Bodajk vidékéről Veszprémig s a Séd völgyétől a Csurgó völgyéig terjed. Utóbbi felé többnyire ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Barcasági hegycsoport*

  A Pallas nagy lexikona l Brassói hegység. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Ratkói hegycsoport*

  A Pallas nagy lexikona ... a Tersztye (1117 m.) emelkedik Tiszolc mellett, mely az egész hegycsoport ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Bodzai hegycsoport*

  A Pallas nagy lexikona l. Csukás. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Borgói hegycsoport*

  A Pallas nagy lexikona ... a K-i Kárpátok erdélyi É-i határláncolatának tagja, Beszterce-Naszód vmegyében, a Nagy-Szamos és Beszterce völgyei közt. A hegycsoport ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Rokosz-hegycsoport*

  A Pallas nagy lexikona ... ; a hegycsoport É-ról D-re húzódik s legmagasabb csúcsa a Rokosz (1010 m.) Zay ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Branyiszkói hegycsoport*

  A Pallas nagy lexikona ... Szepes és Sáros vármegye határán emelkedő hegycsoport, melyet É-on és K-en a Tarca, D-en a Hernád, Ny-on a Polyanóc-Szalóki völgy, illetve ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Brezovai hegycsoport*

  A Pallas nagy lexikona ... Nyitra vmegyében a Kis-Kárpátok egy csoportja, mely a nádas-jablonicai hágótól K-re a prasniki völgyig s a Verbóról Miavára vivő országutig ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Rőcei hegycsoport*

  A Pallas nagy lexikona ... a gömör-szepesi Érchegység egy jelentékeny csoportja, mely É. felé a Garam és Gölnic közti nyereg által közvetlenül az Alacsony-Tátra király ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap