(x)
 1. Hangok*

  A Pallas nagy lexikona ... bizonyos hangok és hangcsoportok között. Igy p. mindig hangosabban ... hallhatóságát az okozza, hogy ezek tiszta zengő hangok vagyis ugynevezett zöngék ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Folyékony hangok*

  A Pallas nagy lexikona ... pedig éppen csak ez van nyitva. L. Hangok. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Aliquot hangok*

  A Pallas nagy lexikona ... azok a hangok, melyek egy hangforrás egész tömege aliquot részeinek ... , a keletkező hangok aliquot hangok. Egy mindkét végén megerősitett húr p ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Gamba-hangok*

  A Pallas nagy lexikona ... az orgonahangszerre voantkozó elnevezések, melynél a szükebb méretü labiálsipok az ő jobbról s balról való bevágásaikkal adják a vonós hangs ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Átmenő hangok*

  A Pallas nagy lexikona ... nevezzük; az utóbbiakat egyes teorétikusok váltakozó hangok-nak nevezik ... könnyü átmenő hangok, b) kromatikus könnyü átmenő hangok, c) nehéz ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Kemény hangok*

  A Pallas nagy lexikona ... , v, d, z, g, stb. (l. Hangok). Keményülés történik a magyar kiejtésben ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Kombinált hangok*

  A Pallas nagy lexikona ... azok a mellékhangok, melyek az akusztika törvényei szerint nemcsak minden egyes zenészeti hang, hanem egész hangzatok felzendülésénél is bel ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Lágy hangok*

  A Pallas nagy lexikona ... a nyelvtanban a zöngés hangok, minők p. b, d, g, z, szemben a megfelelő zöngétlen v. kemény hangokkal, minők p, t, k, sz. L. Hangok. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Természetes hangok*

  A Pallas nagy lexikona ... a transzponáló rézfúvó-hangszerek ama hangjai, melyeket a kezelő csupán ajkainak befúvása által minden más segítség nélkül hoz ki az illető ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Egynemü hangok*

  A Pallas nagy lexikona ... ugyanegy elnevezésü hangokat jelentenek, különböző magasság és mélységben vagy különféle hangszerek által megérzékítve, ha p. az emberi hang ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap