(x)
 1. Hadsereg*

  A Pallas nagy lexikona ... számosak, hogy azokat egyetlen egy hadsereg képzésére alkalmazni már ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Hadsereg*

  Az összes forráshivatkozásra váró lap - Forráshivatkozásra váró lapok - Csonkok (hadi) - Csonkok 2004 februárjából - Hadügy ... alátámaszthassuk, ami a lapon olvasható! A hadsereg tágabb értelemben az államok ... használatában a hadsereg a fegyveres erők egy részének, általában ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Birodalmi hadsereg*

  A Pallas nagy lexikona ... (német). A Német birodalom állandó szárazföldi és tengeri hadereje. A tengerészet teljesen egységes. A szárazföldi hadsereg a négy nagy ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Spanyol hadsereg*

  A Pallas nagy lexikona ... nélkül a hadsereg szolgálatából kizáratnak. A nélkülözhetetlennek jelzett ... az állandó hadsereg legénysége a rendelkezésre álló újoncokkal együtt a 2-ik ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Svájci hadsereg*

  A Pallas nagy lexikona ... (honvédsereg), amelyben nincsenek meg egy állandó hadsereg semminemü ... hadsereg), mely a hadseregtörzsből és nyolc hadosztályból áll. Minden ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Svéd hadsereg*

  A Pallas nagy lexikona ... . Ezrediskola a zsoldos hadseregben minden hadtestnél van. A hadsereg budgetje ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Közös hadsereg*

  A Pallas nagy lexikona l. Hadügy. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Szövetségi hadsereg*

  A Pallas nagy lexikona ... az államszövetség vagy szövetséges állam hadserege, mely bizonyos normák szerint az egyes államok hadjutalékaiból állíttatik össze. A német ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Oszmán hadsereg*

  Oszmán Birodalom - Hadügy ... Az Oszmán hadsereg en általában az Oszmán Birodalom javarészt ... A törökök Anatóliában 2 Az oszmán hadsereg, fegyverei és fegyvernemei 2.1 ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Vörös Hadsereg*

  Az összes lektorálandó lap - Lektorálandó lapok - Csonkok (történelem) - Csonkok 2005 novemberéből - Szovjetunió - Hadügy ... kialakított kommunista haderejét lásd itt: Vörös Hadsereg (magyar) . ?Vörös zászló leng, lengeti a szél...? A Vörös Hadsereg et népszerűsítő ... HU.WIKIPEDIA.ORG