(x)
 1. Házasság*

  A Pallas nagy lexikona ... házához hozott, amit pedig a férj a nőnek a házasság tekintetéből ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Házasság*

  Családjog - Társadalom ... Esküvő és koszorúslányok A házasság a törvény és a hagyomány szerint ... életközössége. [1] [2] A házasság egyéb formái is léteznek: számos ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Házasság felbontása*

  A Pallas nagy lexikona l. Házasságjog. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Házasság-orákulumok*

  A Pallas nagy lexikona ... a szerelmi varázs (l. o.) érdekes népéleti fejezetének az a része, mellyel a jövendőbelijére kiváncsi legény v. leány, de mégis sokkal gyakr ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Polgári házasság*

  A Pallas nagy lexikona ... értelmében létrejött házasság. A P.-nak három fő alakját szokás ... először a házasság a polgári jogrendnek alapvető intézménye levén ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. József-házasság*

  A Pallas nagy lexikona ... (matrimonium virgineum a. m. szüzi házasság), ama házassági frigynek neve, melyben a házasfelek kölcsönösen elhatározzák, hogy szüzies ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Kettős házasság*

  A Pallas nagy lexikona ... a házasság megkötésével követtetvén el, nem u. n. folytonos bűntett, elévülése tehát a házasság megkötésének napján venné kezdetét ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Lelkiismereti házasság*

  A Pallas nagy lexikona ... könyvbe jegyeznek be. Az ily házasság csak a püspök engedélyével köthető ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Leviratikus házasság*

  A Pallas nagy lexikona ... (jibbum; sógorházasság) a. m. a levirrel, az elhunyt férj fivérével való házasság. A zsidó törvény (Mózes 5. k. 25. fej.) arra az esetre ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Vegyes házasság*

  A Pallas nagy lexikona ... (matrimonium mixtum), az olyan házasság, amelyet különböző keresztény ... műértelemben. vegyes) házasság, de azt az egyház tilalmazza ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap