(x)
 1. Forradalmi háboruk*

  A Pallas nagy lexikona ... azok a háboruk, melyeket az európai nagyhatalmak előbb a francia forradalom, majd a forradalmi vivmányok örököse, I. Napoleon császár ellen ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Napoleoni háboruk*

  A Pallas nagy lexikona ... v. harcok, azok a háboruk, melyeket Bonaparte Napoleon viselt; eleintén, 1796-99. mint a francia köztársaság hadvezére vezényelt, 1800-4 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Persa háboruk*

  A Pallas nagy lexikona l. Görögország (VIII. köt., 183. old.). MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Pún háboruk*

  A Pallas nagy lexikona ... annak a három háborunak a neve, melyet a rómaiak a karthagóiakkal viseltek. II. Hiero szirakuzai uralkodónak a Messzinát meghódított mamerti ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Kaukázusi háboruk*

  A Pallas nagy lexikona ... Az 1768-iki orosz-török háboru békéjében (Kücsük-Kainardsa, 1774 jul. 21.) Oroszország megkapta Kaukáziának a Kubán és Terek folyókig terjes ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Keresztes háboruk*

  A Pallas nagy lexikona ... ezek a háboruk a Kelet és Nyugat között ősrégi idők óta lappangó ... és albigensek ellen indított irtó háboruk, ugyszintén a Spanyolország ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Sziléziai háboruk*

  A Pallas nagy lexikona l. Hétéves háboru, Osztrák császárság (XIII. köt. 595 old.), Frigyes (VII. köt. 644. old.). MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Finn háboruk*

  A Pallas nagy lexikona ... azon háboruk, melyeket Svédország és Oroszország folytattak Finnország birtokáért. Ilyen az 1473-97., 1555-57., 1572-92., 1609-17 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Napóleoni háborúk*

  Az összes forráshivatkozásra váró lap - Forráshivatkozásra váró lapok - Háborúk - Európa történelme - Lengyel?svéd háborúk - Napóleoni háborúk ... Napóleoni háborúk Felül : austerlizi csata , alul : waterlooi csata ... A napóleoni háborúk Európa jelentős részére, illetve Észak-Afrika , Ázsia ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Keresztes háborúk*

  Keresztes háborúk - Katolicizmus ... . A keresztes háborúk a katolikus egyház és a pápa által szentesített ... mérlege 10 Későbbi kisebb keresztes hadjáratok 11 Keresztes háborúk ... HU.WIKIPEDIA.ORG