(x)
 1. Frigyes*

  A Pallas nagy lexikona ... . Legid. fia Frigyes, szül. 1856 aug. 19., ennek neje bádeni Mária. 2. F ... . F. (VI.), badeni őrgróf, V. Frigyes őrgróf fia, szül. 1617 nov. 16 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Frigyes*

  A Pallas nagy lexikona ... (Hauseni), minnedalnok, a Pfalz egyik lovagi családjának ivadéka; résztvett 1189. I. Frigyes császár keresztes hadjáratában, amikor is 1190 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Frigyes*

  A Pallas nagy lexikona ... Lipót, porosz herceg, Frigyes Károly porosz hercegnek és Mária Anna anhalti hercegnőnek egyetlen fia, szül. Berlinben 1865 nov. 14 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Frigyes*

  Magyar utónevek (F) ... A Frigyes német eredetű férfinév, jelentése: békés, nyugodt. Női ... színész, táncos Barbarossa Frigyes ? német-római császár Chopin, Frédéric ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Frigyes Ágost*

  A Pallas nagy lexikona ... 1. (I.) szász választó-fejedelem, l. F. Ágost (Pallas N. Lexikon I. köt. 162. old.) 2. F. (II.), szász választó-fejedelem, l. 8. Ágost (III. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Frigyes Ferenc*

  A Pallas nagy lexikona ... 1. (II.), Mecklenburg-Schwerin nagyhercege, Pál Frigyes nagyhercegnek ... . Frigyes Károly fővezérlete alatt részt vett az Orleans mellett vivott ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Frigyes Henrik*

  A Pallas nagy lexikona ... Oránia hercege és Németalföld örökös helytartója, I. Vilmos hercegnek és Coligny Lujza nejének legifjabbik fia, szül. Delftben 1584. jan. 29 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Frigyes Jenő*

  A Pallas nagy lexikona ... Nagy Frigyes udvarában élt, 1749. pedig őrnagyi ranggal belépett egy porosz dragonyos ezredbe. 1753. nőül vette Nagy Frigyes egyik unokahugát ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Frigyes Károly*

  A Pallas nagy lexikona ... Arthur Connaught herceg neje. Frigyes Lipót herceg (l. o.). F ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Frigyes Keresztély*

  A Pallas nagy lexikona ... 1806. a régi német birodalom fölbomlott, VI. Frigyes dán király ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap