(x)
 1. Ariszteidész (filozófus)*

  Ókeresztény írók ... Ókorportál Ariszteidész (Kr. u. 2. század közepe) görö filozófus , keresztény apologéta volt. Feltehetőleg Athénben tevékenykedett, talán ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Arisztobulosz (filozófus)*

  Zsidó költők, írók - Filozófusok ... Arisztobulosz ( Kr. e. 2. század ?) görög nyelven alkotó zsidó filozófus A peripatetikus filozófia követője volt, feltehetőleg Ptolemaiosz ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Alkmaión (filozófus)*

  Ókori görög pitagoreusok - Ókori görög orvosok ... Krotóni Alkmaión , Peirithosz fia, Püthagorász tanítványa volt, híres hellén orvos és filozófus . Foglalkozott meteorológiával ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Magnész (filozófus)*

  Ókori görög filozófusok - Ókori görög orvosok ... Magnész ( 4. század ) görög filozófus , orvos A mezopotámiai Niszibiszből származott, a neoplatonizmus híve volt. A ciprusi Zénón ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Ammóniosz (filozófus)*

  Ókori görög filozófusok ... Ókorportál Ammóniosz ( 5. század ? 6. század ) görög filozófus Hermiasz fia, Proklosz tanítványa, 500 körül az alexandriai iskola élén állt ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Anaxilaosz (filozófus)*

  Ókori görög filozófusok ... Ókorportál Anaxilaosz ( i. e. 1. század ) görög filozófus Egyetlen forrásunk róla Caesariai Euszebiosz egyháztörténete. Larisszai ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Arisztosz (filozófus)*

  Ókori görög filozófusok ... Ókorportál Arisztosz ( i. e. 1. század ) görög filozófus Életéről keveset tudunk. Aszkalonban született, tanított az athéni Akadémián ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. Arkeszilaosz (filozófus)*

  Ókori görög filozófusok ... Ókorportál Arkeszilaosz (? ? i. e. 244 körül) görög filozófus A középső akadémia néven ismert filozófiai iskola megalapítója volt, tanait ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Attalosz (filozófus)*

  Ókori görög filozófusok ... Ókorportál Attalosz ( i. e. 1. század ? 1. század ) görög filozófus Sztoikus filozófus, Seneca tanítómestere volt, aki őt munkáiban kora ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Dexipposz (filozófus)*

  Ókori görög filozófusok ... Ókorportál Dexipposz ( 4. század ) görög filozófus Iamblikhosz tanítványa volt, életéről semmit sem tudunk. Munkásságából mindössze ... HU.WIKIPEDIA.ORG