(x)
 1. Farkas*

  A Pallas nagy lexikona ... (Forcos, Forcasius, Farcasius). A legelterjedtebb s legkedveltebb árpádkori személynevek közé tartozik, melyet a társadalom minden osztályáb ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Farkas*

  A Pallas nagy lexikona ... -család 1. (bessei) barsmegyei, amelyből származott F. Tamás, 1590. az érseki székek nádora. E családból való Kossuth Lajos egyik ősanyja, F ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Farkas*

  A Pallas nagy lexikona ... , ki róla B. Farkas Sándor és kora cimü érdekes tanulmányt irt; Papp ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Farkas*

  A Pallas nagy lexikona ... . farkas-kertekbe - sövényekkel körülvett helyiségbe csalják, nemkülönben ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Farkas*

  A Pallas nagy lexikona ... (Wolf, Willow), a gyapju- és pamutiparban csomók széttépésére használt gép, amely lényegében farkasogak alaku szögekkel burkolt dobból és et ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Alistáli Farkas*

  A Pallas nagy lexikona ... Jakab, l. Farkas Jakab. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Bölöni Farkas*

  A Pallas nagy lexikona ... Sándor, l. Farkas Sándor (bölöni). ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Kis Farkas*

  A Pallas nagy lexikona Beöthy Zsolt régibb álneve némely szépirodalmi dolgozata alatt. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Erszényes farkas*

  A Pallas nagy lexikona ... (Thylacinus cynocephalus A. Wagn.), az Erszényes menyétek családjába tartozó husevő erszényes emlősállat, rövidszőrü, szürkésbarna, hátán 12 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Farkas-éhség*

  A Pallas nagy lexikona ... (bulimia), az éhség érzetének fokozott volta. A F. lehet élettani s kórtani is; az első alakhoz tartozik p. a serdülő kor nagyétüsége, s ebb ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap