(x)
 1. Eskü*

  A Pallas nagy lexikona ... a terhelteknek az az u. n. tisztító eskü (juramentum purgatorium). Az E., melyre ... függ, ügydöntő E., juramentum decisorium. Egyházjogilag az eskü ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Hamis eskü*

  A Pallas nagy lexikona ... a polgári perrendtartás szerint perdöntő eskü csak a per lényeges ... itélhetni meg, a helytelenül jogi kérdésre megitélt eskü (p. esküszöm, hogy ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Hódolati eskü*

  A Pallas nagy lexikona ... alattvalói eskü, amellyel az alattvalók a fejedelemnek hűséget ... az állampolgársági eskü, melyet honosítás alkalmával az állampolgárok ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Hűségi eskü*

  A Pallas nagy lexikona ... a) az az eskü, melyet némely törvényhozások szerint az államban fekvő ... ) az az eskü is, melyet néhol trónváltozás esetében az alattvalók az uj ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Királyi eskü*

  A Pallas nagy lexikona ... törvényei közé becikkelyezett eskü. Ha a trónörököst még elődének ... pedig az eskü kiegészítő része a koronázásnak, amint az jelenleg ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Koronázási eskü*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Királyi eskü. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Szupremát-eskü*

  A Pallas nagy lexikona l. Test-acta. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Szükséges eskü*

  A Pallas nagy lexikona ... (Notheid, juramentum necessarium), igy nevezik a polgári perben a biró részéről hivatalból megitélt esküt, ellentétben a fél részéről bizony ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Tiszti eskü*

  A Pallas nagy lexikona ... vagy hivatali eskü, a közhivatalnok által a hivatalba lépéskor a törvények értelmében leteendő eskü. Természeténél fogva igérő eskü ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Tisztító eskü*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Eskü (VI. köt. 434. old.). ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap