(x)
 1. Eset*

  A Pallas nagy lexikona ... e kategóriába sorolta. Csak a stoikusok alkalmazták az eset fogalmát szorosan a főnevek változására. Már a nominativus, mint «egyenes eset ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Eset*

  Nyelvtani esetek ... Az eset ( latinul casus) nyelvészeti értelemben a névszó olyan alakja ... a következők: alanyeset (ház, ragtalan) tárgyeset (házat), részes eset (háznak ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Okadó eset*

  A Pallas nagy lexikona így nevezi sok magyar nyelvtan az -ért ragos formát, mert okát is adhatja a cselekvésnek, p. miért tetted? Azért stb. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Beható-eset*

  A Pallas nagy lexikona a névszónak ba be-ragos alakját nevezték így; latin műszóval: illativus. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Sajátító eset*

  A Pallas nagy lexikona ... v. birtokos eset. l. Genitivus. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Segítő eset*

  A Pallas nagy lexikona a régibb nyelvtanokban a val vel ragos alak neve (tűzzel, vassal stb.). MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Kiható eset*

  A Pallas nagy lexikona ... a magyar nyelvtanban elavult neve a -ból ből-ragos alaknak (kézből, házból). L. Eset. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Távolító eset*

  A Pallas nagy lexikona l. Ablativus. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Leható eset*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Delativus és Eset. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Tulajdonító eset*

  A Pallas nagy lexikona l. Dativus. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap