(x)
 1. Erdészeti adminisztráció*

  A Pallas nagy lexikona ... miniszteriumok (földm. és a vallás és közoktatási miniszt.) erdészeti ... . Azért erd. adminisztráció kifejezése alatt sokan az erdészeti ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Erdészeti albizottság*

  A Pallas nagy lexikona ... Az erdőtörvény (1879 XXXI. t.-c.) értelmében a közigazgatási bizottság kebeléből választott háromtagu bizottság, mely a közig. bizottsághoz ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Erdészeti államvizsga*

  A Pallas nagy lexikona ... Az erdőtörvény életbelépése óta az erdészeti államvizsga letétele ... neveztethetnek ki erdőtisztekké, kik az erdészeti államvizsgát ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Erdészeti állattan*

  A Pallas nagy lexikona ... a gyakorlati erdészeti állattannak. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Erdészeti egyesület*

  A Pallas nagy lexikona ... «Országos Erdészeti Egyesületnek» megalakulását igy adja elő Tisza ... : «Az 1851. alapított «Magyar Erdészeti Egyesület» bár eleinte kivált ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Erdészeti felmérés*

  A Pallas nagy lexikona ... a földméréstan elvei szerint. V. ö. Cséti Ottó: Erdészeti földméréstan. Koszoruzott pályamunka (kiadta az Orsz. Erdészeti egyesület ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Erdészeti iparműtan*

  A Pallas nagy lexikona ... szempontjából megkivánt kellékeket is. Végre bevonja körébe az u. n. erdészeti ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Erdészeti jövedelmezőségtan*

  A Pallas nagy lexikona ... és terjesztőit kiemeljük Presslert (Rob. Max.), a tharandi erdészeti ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Erdészeti közigazgatás*

  A Pallas nagy lexikona ... , tiltók és kényszerítők. Előbbieket az erdészeti politika, utóbbiakat ... a nevezett minisztérium erdészeti I. főosztályában futnak össze, melynek élén ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Erdészeti lapok*

  A Pallas nagy lexikona ... jelent meg, 1866. és 1867. Pesten Erdészeti és Gazdászati Lapok cim alatt ... S. 1876-tól fogva az Orsz. Erdészeti Egyesület tulajdona, melynek különben ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap