(x)
 1. Erdélyi*

  A Pallas nagy lexikona ... Miklós (1417-76) erdélyi alvajda és tordai főispán volt 1448., István ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Erdélyi*

  A Pallas nagy lexikona ... véleménye szerint az erdélyi Szászföldről a XVI. sz. utolsó negyedében ... .); Erdélyi János kisebb prózái (Pest 1863, két kötet); A népköltészet ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Erdélyi alaptörvények*

  A Pallas nagy lexikona ... királynak 1691 dec. 4-ki hitlevele, mely 18 pontban erősíti meg az erdélyi ... ), a 3-ik (a fejedelmi eskü letételének módjáról), a 4-ik (az erdélyi ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Erdélyi bányajog*

  A Pallas nagy lexikona ... bir a XVI. század végén az erdélyi bányavárosok szövetsége, mely ... nem intézkedik, az 1747-ki erdélyi országgyülés helyben hagyta; 1747 óta ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Erdélyi Érchegység*

  A Pallas nagy lexikona l. Érchegység. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Erdélyi érmek*

  A Pallas nagy lexikona l. érmek. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Erdélyi Hegyalja*

  A Pallas nagy lexikona l. Hegyalja. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Erdélyi káptalan*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Erdélyi székesegyházi káptalan. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Erdélyi magánjog*

  A Pallas nagy lexikona l. Magyar magánjog. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Erdélyi status*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Erdélyi r. kat. püspöki egházmegye autonomiája. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap