(x)
 1. Eljárás*

  A Pallas nagy lexikona ... bünügyekben. l. Előkészítő eljárás. - Eljárási költségek. l. Bünügyi költségek. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Örökösödési eljárás*

  A Pallas nagy lexikona ... az az eljárás, melyet a biróságok és az ezek által megbizott v ... az eljárás a külföldiek hagyatéka tekintetében és arról az esetről ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Perenkivüli eljárás*

  A Pallas nagy lexikona ... az, melynek nem per (l. o.) a tárgya, p. az örökösödési eljárás. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Pigment-eljárás*

  A Pallas nagy lexikona l. Fotográfia. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Intő eljárás*

  A Pallas nagy lexikona l. Fizetési meghagyás. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Bűnvádi eljárás*

  A Pallas nagy lexikona ... . Instruction criminelle): a) birói eljárás büntető ügyekben, b) az ezt ... hatáskörébe utalt kihágások tárgyában követendő eljárás nyert 1880 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Sommás eljárás*

  A Pallas nagy lexikona ... lényeges nyilatkozatait, bizonyítékait, s a bizonyítási eljárás ... helye nincs. Mig az eddigi eljárás szerint a felebbviteli biróság ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Előkészítő eljárás*

  A Pallas nagy lexikona ... lenne a büntető eljárás céljainak meghiusításával. Az E. célja ugyanis ... a felek az eljárás minden fontosabb mozzanatánál, bizonyítékok ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Vámhivatali eljárás*

  A Pallas nagy lexikona ... ugy a kiviteli, mint a behozatali forgalomban a következő teendőkre terjed ki: 1. az árubevallás átvétele és megvizsgálása; 2. a vámhivatali ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Érdemleges eljárás*

  A Pallas nagy lexikona az, melynek valamely polgári v. büntetőügyben az ügynek érdemleges elintézése képezi tárgyát. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap