(x)
 1. Albert-egylet*

  A Pallas nagy lexikona ... szászországi vöröskereszt-egylet. L. Vöröskereszt. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Fővárosi egylet*

  A Pallas nagy lexikona ... életbeléptetését előmozdítani. Ezen cél elérésére az egylet ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Gizella-egylet*

  A Pallas nagy lexikona ... Ő cs. és kir. fensége Gizella főhercegnő védnöksége alatt Bécsben a férjhezmenendő leányok kiházasítására 1869. alakult. Az egylet ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Bonifácius-egylet*

  A Pallas nagy lexikona ... a katolikus propagandát szolgáló egylet, melynek legkiválóbb feladata a protestáns vidékeken lakó katolikusok támogatása. Gróf Stolberg ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Előlegezési egylet*

  A Pallas nagy lexikona l. Szövetkezet. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Nemzeti képcsarnok-egylet*

  A Pallas nagy lexikona l. Műegyesület és Magyar festészet. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Fővárosi szegénygyermekkert-egylet*

  A Pallas nagy lexikona ... az egylet védelme alatt vannak, a halálozási arány csupán 1 / 2 -l %-ot ... fáradozik. Az egylet élén állanak: Nikolics Fedor b.-né, Grósz Sándor dr ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Gyógyult elmebetegeket segélyező egylet*

  A Pallas nagy lexikona ... Alakult Budapesten 1890 jun. 2., amikor 46 alapító, 555 rendes és 498 pártoló tagja volt és 4857 frt 63 kr. tőkével rendelkezett. 1894-ben a ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Auguszta-császárné-egylet*

  A Pallas nagy lexikona ... vöröskeresztesek leányainak felneveltetésére alakult egylet, a mely ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Biharmegyei régészeti és történelmi egylet*

  A Pallas nagy lexikona ... s az egylet életében is pangás állott be, mígnem 1885. Rómer Flóris ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap