(x)
 1. Egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... E.-megye. Az ország területének egyházi szempontból felosztása. A katolikusoknál megye, melynek élén püspök, illetve érsek, a protestánsokná ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Egyházkerület*

  Csonkok (kereszténység) - Csonkok 2008 januárjából - Keresztény egyházszervezet - Magyarországi protestantizmus ... Vallásportál Az egyházkerület protestáns egyházszervezeti egység ... Református Egyházkerület Székhelye: Budapest Püspöke: Dr. Szabó István ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Bányai ev. egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... eredetileg még a zsolnai zsinaton (1610) alakult a turóci, nógrádi, zólyomi és honti esperességekből, melyekhez akkor mintegy 160 anyaegyház ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Baranyai ref. egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... a baranyai püspök, mikor pedig a ráckevei egyházkerület hívta meg lelkészül ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Tiszai ág. ev. egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona l. Tiszai kerület. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Dunamelléki ref. egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... Budán és Pesten s az ezen városok környékén eső vidékeken jelentékeny hódítást tett a reformáció mindjárt az első évtizedekben. Vác, Gyöngyö ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Dunáninneni ev. egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... Az ezen kerülethez tartozó felső magyarországi vármegyékben a reformáció számára a talajt a husziták készítették elő. Az ezen kerülethez tar ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Dunántúli ev. egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... egyházkerület pedig, a Duna jobb partján lévő többi egyházakból, már 1574 ... egyházkerület szuperintendensei: Szigethy Mátyás 1574-1585. Muraközi ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Dunántúli ev. ref. egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... . csókakői egyházmegyékbe. Az egyházkerület, mely veszpréminek is neveztetett ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Tiszáninnei ref. egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... a többi egyházkerület, amennyiben az összetartozandóságnak mintegy ... . egyházkerület egyetlen püspökének, Xylander Istvánnak 1619. történt halála ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap