(x)
 1. Egyesületek*

  A Pallas nagy lexikona l. Jogi személy. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Állatvédő egyesületek*

  A Pallas nagy lexikona ... Az állatok kegyetlen bántalmazásának megakadályozására alakulnak, főleg 1824 óta Anglia kezdeményezésére s arra is törekednek, hogy a házi é ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Hitel-egyesületek*

  A Pallas nagy lexikona ... . A hitel-egyesületek működése arra irányul, hogy részint saját tőkéjéből ... hitelszükségleteit kielégíteni. A hitel-egyesületek különösen Angliában ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Rabsegélyező egyesületek*

  A Pallas nagy lexikona ... oly egyesületek, melyeknek célja a kiszabadult rabokról való gondoskodás. Az egyesület a raboknak munkát szerez, s mig ez megtörténik ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Samaritánus egyesületek*

  A Pallas nagy lexikona l. Mentő intézmény. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Cecilia-egyesületek*

  A Pallas nagy lexikona ... azok az egyesületek, melyeknek célja a kat. egyházi zenének pártolása ... egyesületek közt legelterjedettebb a Witt Ferenc által 1867. Regensburgban ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Segélyző egyesületek*

  A Pallas nagy lexikona ... olyan társadalmi úton keletkezett karitativ célu társaságok, amelyek vagy tagjaiknak adományaiból, évi díjaiból, esetleg alapítványok kamata ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Kertészeti egyesületek*

  A Pallas nagy lexikona ... a kertészet fejlesztése s a kertészet érdekeinek ápolása és előmozdítása végett kertészekből és kertkedvelőkből alakult testületek. Vannak o ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Közgazdasági egyesületek*

  A Pallas nagy lexikona ... olyan egyesületek, melyek a közgazdasági ismeretek fejlesztésével ... iparegyesületek, kereskedelmi egyesületek, kereskedelmi csarnokok ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Tanuló-egyesületek*

  A Pallas nagy lexikona ... az önképző-körök, segélyző-egyesületek, gyorsiró-körök, zene- és énekkarok, korcsolyázó-, úszó-, vívó-egyesületek stb., amelyeket a tanulók ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap