(x)
 1. Egyesület*

  Polgári jog ... alapítvány ˇ egyesület ˇ egyház Személyhez fűződő jogok lelkiismereti ... szabályozás( Ptk ) szerint az egyesület olyan önkéntesen létrehozott ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Pius-egyesület*

  A Pallas nagy lexikona ... elterjedt kat. egyesület, mely a róm. kat. egyházi életnek korlátlan autonomiájára törekszik. Segítő társai a Bonifácius-egyesület (l. o ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Bányászati egyesület*

  A Pallas nagy lexikona ... gyakran egyértelmünek veszik a bányatársulattal, de a B. tulajdonképen bányászok egyesülése nem valamely bánya mívelése végett, hanem a bány ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Protestáns egyesület*

  A Pallas nagy lexikona ... egyházi érdekek fejlesztését, ápolását tűzte ki. Az egyesület ... . Az egyesület 1871-ben Pesten tartott nagygyülésében alakult meg ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Ráfael-egyesület*

  A Pallas nagy lexikona ... a német kat. kivándorlók védelmére 1871. alapított egyesület, melynek célja a kivándorlók szükségleteiről gondoskodni és számukra egyes ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Borromeus-egyesület*

  A Pallas nagy lexikona ... (Szt. Borromeo nővérei), a paulai Szt. Vincéről elnevezett irgalmas nővérek szerzetének mintájára estivali Epiphane Lajos lelkiatya által 16 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Kölcsey-egyesület*

  A Pallas nagy lexikona ... alakult Aradon 1881 dec. 15-én. Az egyesület célja: társadalmi egyesülés a nemzeti közműveltségre és a magyar nyelv terjesztésére, a hazai ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Dalár-egyesület*

  A Pallas nagy lexikona ... megalakult országos magyar dalár-egyesület játssza az irányító ... dalár-egyesület első indítványozója s későbben megalakítója és szervezője ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Tanító-egyesület*

  A Pallas nagy lexikona ... a községi és állami népoktatási intézetek tanítói és tanárai az 1868. XXXVIII. t.-c. 147. §-a szerint s az ennek végrehajtására vonatkozó 23 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Legény-egyesület*

  A Pallas nagy lexikona ... Kolpint Adolf, a cipészből lett kat. pap Elberfeldben alapította az első kat. L.-et s nagy buzgalommal terjesztette ez intézményt Németorszá ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap