(x)
 1. Alexandriai Dionüsziosz*

  Ókeresztény írók ... Ókorportál Alexandriai Dionüsziosz (Nagy Dionüsziosz) (? ? 265 körül ... a líbiai modalisták Dionüsziosz pápához fordultak, aki levélben ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Dionüsziosz (püspök)*

  Ókeresztény írók ... Ókorportál Dionüsziosz ( 2. század ) ókeresztény író Korinthosz püspöke volt, 170 körül írt egy könyvet ?Az összes eretnekség ellen" címmel ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Dionüsziosz pápa*

  Pápák - Szentek, boldogok ... Dionüsziosz a 25. pápa a keresztény világ élén. Több értelemben is ... Dionüsziosz kapta, aki nyomban hozzá is látott a romba dőlt egyház ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Pszeudo-Dionüsziosz*

  Ókori költők, írók - Ókeresztény írók ... Ókorportál Pszeudo-Dionüsziosz , a Kr. u. 5. században élő, görög ... nagy Szent Dénes-apátság azt állította, birtokában vannak Dionüsziosz ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Dionüsziosz (grammatikus)*

  Ókori görög nyelvészek ... Ókorportál Dionüsziosz ( Kr. e. 2. század ) görög grammatikus , zenetudós Szokás a ?Iambosz? melléknévvel es említeni, azt, hogy ezt ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Dionüsziosz Thrax*

  Ókori görög nyelvészek ... Ókorportál Dionüsziosz Thrax ((????????? ????)) ( Kr. e. 170 körül ? Kr. e. 90 körül) görög nyelvész . Tanulmányait Alexandriában végezte ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Dionüsziosz Perihégétész*

  Ókori görög költők, írók ... Ókorportál Dionüsziosz Perihégétész ( Alexandria , Kr. u. I. század ? ?, Kr. u. II. század): görög költő, geográfus . Hadrianus uralkodása ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. Dionüsziosz (mitográfus)*

  Ókori görög írók ... Ókorportál Dionüsziosz ( Kr. e. 2. század ) görög mitográfus Szamosz vagy Rodosz szigetéről származott. Írt egy hét fejezetből álló művet ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Dionüsziosz Szkütobrakhión*

  Ókori görög írók ... Ókorportál Dionüsziosz Szkütobrakhión (Kr. e. II. század) Görög író Életéről nem sokat tudunk, feltehetőleg Mütilénéből (ma Mitilini ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Bizantiumi Dionüsziosz*

  Ókori görög költők ... Ókorportál Bizantiumi Dionüsziosz ( Kr. e. 1. század ? 1. század ) görög költő Bizantiumból származott, 16 -ban a trákiai Boszporuszról egy ... HU.WIKIPEDIA.ORG