(x)
 1. Csatorna*

  A Pallas nagy lexikona ... alatt legközönségesebben viz-vezetés céljából készült árkot értünk; de használjuk e szót más egyéb oly tárgyra is, mely a viz elvezetésére s ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Finow-csatorna*

  A Pallas nagy lexikona ... az Odert Liepénél a Havellel Liebenwaldénél összekötő csatorna Poroszországban. Hossza kiágazásaival együtt 70 km., mélysége 1,3 m ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Fox-csatorna*

  A Pallas nagy lexikona ... tengerszoros az Eszaki-jeges-tengerben; Melville-félszigetet a Fox-földtől választja el. 1615. Baffin társaságában Bylot fedezte föl és 1631 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Nicaragua-csatorna*

  A Pallas nagy lexikona ... ajánlotta e csatorna megépítését. A Panama-vasút építése korában ... , s Childs mérnökkel kidolgoztatta egy csatorna tervét, mely a Csöndes ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Oginszkij-csatorna*

  A Pallas nagy lexikona ... 55 km. hosszu; a Niemen baloldali mellékvizét, a Sarát köti össze a Pripjettel. Csaknem egészen beleesik Minszk kormányzóságba. Csakis 1 lm- ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Oranienburgi csatorna*

  A Pallas nagy lexikona l. Havel. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Árapasztó csatorna*

  A Pallas nagy lexikona ... Célja az árviz magasságának csökkentése az által, hogy a viztömeg egy részét a folyóból kivévén, oldalt elvezeti vagy egy másik folyóba, vag ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Göta-csatorna*

  A Pallas nagy lexikona ... rajta. Hozzátartozik a Göta-elf megkerülésre szolgáló csatorna is. A G ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Öntöző csatorna*

  A Pallas nagy lexikona l. Öntözés. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Panama-csatorna*

  A Pallas nagy lexikona ... csatorna elért, s a P. irányát a Türr tábornok elnöklete alatt ... csatorna építője, több mérnök kiséretében a helyszinére ment, s már 1880 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap