(x)
 1. Csata*

  A Pallas nagy lexikona ... (Csatta), kisközség Bars vm. lévai j.-ban, (1891) 1379 magyar lakossal, vasuti állomással, posta- és táviróhivatalla, postatakarékpénztárral ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Csata*

  A Pallas nagy lexikona ... Régi magyar személynév, mely török-tatár «csat» (összetalálkozik, összeütközik) tőbül képzett igenévnek felel meg s egy eredetü a Csató névv ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Csata*

  Csaták ... A csata vagy ütközet két fegyveres embercsoportnak egymás legyőzésére ... Helyszín szerint 2.3 Kialakulás szerint 3 Csata részei 3.1 Bevezetés 3.2 ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Nikápolyi csata*

  A Pallas nagy lexikona ... a török ellen vívott harcoknak egyik legjelentékenyebb, szomoru véget ért eseménye. Első ízben egyesültek ez alkalommal a keresztény fejedel ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Augsburgi csata*

  A Pallas nagy lexikona ... a Rómában ejtett zsákmányt. E csata tulajdonképen nem az egész magyar ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Ihászi csata*

  A Pallas nagy lexikona ... 1849 jun. 27. a Marcaltő (Veszprém) megtámadására siető Schütte osztrák tábornokot Kmeti ezredes az ihászi pusztán megtámadta s két órai hev ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Ravennai csata*

  A Pallas nagy lexikona ... (Rabenschl. acht), középkori német költemény, melyet egy régibb, kiváló értékü epikai munka alapján egy Madarász Henrik nevü osztrák hegedős ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Rozgonyi csata*

  A Pallas nagy lexikona ... 1312 jun. 15. Károly király az ellenségeskedést újból kezdő Amadé-fiak és szövetségese, Csák Máté ellen a Hernád völgyének rozgonyi mezején ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Branyiszkói csata*

  A Pallas nagy lexikona ... e fölirattal: «branyiszkói győzelem». A csata nem annyira a benne ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Brentai csata*

  A Pallas nagy lexikona ... ellenséget. A csata hadtani leirása és kritikája Salamontól Századok, 1876 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap