(x)
 1. Afrikai csapatok*

  A Pallas nagy lexikona ... a benszülött csapatok, vagyis a turkok és spahik. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Alpesi csapatok*

  A Pallas nagy lexikona ... Olaszországban az Alpeseken született és nevelt hadkötelesekből külön vadászcsapatokat szerveznek, melyek mindig kiegészítési kerületükben á ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Auxiliáris csapatok*

  A Pallas nagy lexikona ... helyett Itálián kivül lakó népektől kiállított csapatok osztattak be ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Házi csapatok*

  A Pallas nagy lexikona ... a. m. az uralkodó személye körül és lakóhelyén való szolgálattételre rendelt élite-csapatok (l. o.). Már az ó-kor történészei említenek H ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Hegységi csapatok*

  A Pallas nagy lexikona ... , felszerelt és kiképzett gyalog- és tüzérségi csapatok, melyeknek legénységét ... csapat hivatva lesz (l. Alpesi csapatok). A cs. és kir. közös hadseregben ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Idegen csapatok*

  A Pallas nagy lexikona ... Zsoldba fogadott külföldiekből alakított csapatok, milyen p. a francia Légion étrangere. A legujabb korban főleg csak oly államokban ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Ifjusági csapatok*

  A Pallas nagy lexikona ... Ismételve megkisérelték különböző országokban (Svájcban, Franciaországban stb.), hogy már a serdülő ifjakat katonai szolgálattételre kiképez ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Iskolai csapatok*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Ifjusági csapatok. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Kézműves-csapatok*

  A Pallas nagy lexikona ... némely hadseregben a katonasághoz besorozott mesteremberekből összeállított csapatok, melyeknek legénysége katonai felszereléseket készítő ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Szabad csapatok*

  A Pallas nagy lexikona ... olyan csapatok, melyeket az újabb időkben önként összesereglett egyének alkottak. Ilyen Sz. voltak Szavójában, Svájcban, a holsteini ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap