(x)
 1. Budai*

  A Pallas nagy lexikona ... Budai Ferenc: Polgári Lexicon, magyar történelmi családok tárát, Nagy ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Budai*

  A Pallas nagy lexikona ... nevezetesen Olaszországt. Újvidékre a gimnáziumhoz, majd 1883. a budai ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Budai Delan*

  A Pallas nagy lexikona ... János, rom, író szül. Csigmóban, Hunyad vm., ahol atyja pap volt Munkáit Asaki födözte föl Lembergben, ahol B. kir. tanácsos volt. Foglalkoz ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Budai krónika*

  A Pallas nagy lexikona ... az első hazai nyomtatvány, mely Cronica Hungarorum cimmel Geréb László budai prépostnak ajánlva 1743. került ki Hess András budai ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Budai hegység*

  A Pallas nagy lexikona ... szorosabb értelemben Budai hegységnek nevezhetjük. Amaz Vörösvár ... termő helye volt. Szintén negyedkori képződmény a budai hévvizekből ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Budai kadarka*

  A Pallas nagy lexikona Kékszemű, muskotály zamatu csemege szőllőfajta. Középérésü. Rövid metszés mellett is jól terem. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Budai káptalan*

  A Pallas nagy lexikona ... a káptalant, de II. Endre 1212. ismét visszaadta. IV. Béla 1243. a budai ... korona egész területén gyakorolhassa. A török hódításkor a budai ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Budai márga*

  A Pallas nagy lexikona ... a budai hegyekben levő márga, illetőleg agyagos mész, meszes homok ... budai részének közvetlen környékét főképen márga alkotja, s erre ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Budai prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... Zsigmond magyar király 1424 körül a budai várpalota közelében volt templomot védszentjéről címzett prépostsággá emelte és káptalant csatolt ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Budai zsinat*

  A Pallas nagy lexikona ... . A lutheránusok Pesten tartott zsinata egy időben nyilt meg a budai ref ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap