(x)
 1. Bona*

  A Pallas nagy lexikona l. Bône. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Adventitia bona*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat.) a. m. más uton, mint örökség utján szerzett javak. A-um peculium az ujabb római jogban az apai hatalom alatt álló gyermeknek minden s ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Paraphernalia bona*

  A Pallas nagy lexikona l. Paraferna. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Bona Dea*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat., jó istennő), itáliai istenség, kit a rómaiak ezen az általános B. D. néven tiszteltek. Cornelius Labeo római teologus már felismerte, ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Bona fides*

  A Pallas nagy lexikona l. Jóhiszemüség. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Bona matrimonii*

  A Pallas nagy lexikona ... házasság, amely ezen u. n. bona matrimonii, vagy azok valamelyikének ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Bona mensalia*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat.), egyes államokban az uralkodó udvartartási költségeinek fedezésére szolgáló javak. Mint ilyenek a különös rendeltetéssel biró állam- ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Bona mercatoria*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat.). A középkori germán jog szerint a tulajdonnak egyik lényeges. korlátozása abban állott, hogy az egyén csak a többi családtagok beleeg ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Bona pace*

  A Pallas nagy lexikona (lat.) a. m. békében, nyugodtan. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Bona vacantia*

  A Pallas nagy lexikona (lat.) a. m. uratlan dolgok. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap