(x)
 1. Biblia*

  A Pallas nagy lexikona ... (gör. ta biblia «a könyvek»). A könyvek könyve, azoknak ... . Kéziratok nyomán készült a complutumi poliglotta (soknyelvü) biblia ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Biblia*

  Biblia ... Ókorportál Vallásportál A Biblia a zsidóság és a kereszténység közös ... az Újszövetségnek (Újtestamentum) a gyűjtőfogalma. A Biblia másik elterjedt ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Oláh biblia*

  A Pallas nagy lexikona ... e néven ismeretes az 1648. II. Rákóczi György fejedlem parancsára és költségén románra fordított s kinyomtatott új-testamentom. Egy Szilvesz ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Berleburgi biblia*

  A Pallas nagy lexikona ... a XVIII. sz.-beli pietizmus hatása alatt létrejött egészen új bibliafordítás, melyet a Sayn-Wittgenstein-Berleburg grófi család adott ki 172 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Biblia pauperum*

  A Pallas nagy lexikona ... (latin), szegények bibliája, t. i. a lelki szegények, az olvasni nem tudók bibliája alatt értik ama fametszeteik gyüjteményét, amelyek néhán ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Biblia-társaságok*

  A Pallas nagy lexikona ... v. biblia-terjesztő társaságok, azok az egyletek, melyeke azt tüzik ... Hildebrand báró 1710. egy biblia-terjesztő intézetet állított Halléban oly ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Biblia-tilalom*

  A Pallas nagy lexikona ... illetőleg, egyértékü a biblia olvasásának abszolut eltiltásával. VII ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. A szórakoztató Biblia*

  Az összes lektorálandó lap - Lektorálandó lapok 2005 júniusából - Könyvek - Humor - Biblia ... A szórakoztató Biblia (La Bible Amusante) Léo Taxil francia író ... . A szórakoztató biblia (La Bible Amusante) című könyve 1897 nyarán jelent ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Biblia pauperum*

  Csonkok (kultúra) - Csonkok 2006 szeptemberéből - Könyvek - Biblia ... A Biblia pauperum (?a szegények bibliája?) az Ó- és Újtestamentum ... ://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia_pauperum " Kategóriák : Csonkok (kultúra ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Hanaui Biblia*

  Könyvek ... Hanaui Biblia - a Vizsolyi Biblia második, Szenczi Molnár Albert által javított kiadása. a Hanaui Biblia [ szerkesztés ] Története A XVII ... HU.WIKIPEDIA.ORG