(x)
 1. Beszéd*

  A Pallas nagy lexikona ... , célja csupán a meggyőzés; a beszéd ezenfelül akaratunkra is kiván ... beszéd az állam vagy más polgári közösség ügyeivel foglalkozik ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Halotti Beszéd*

  A Pallas nagy lexikona ... az Árpádházi királyok koszakából. [ÁBRA] HALOTTI BESZÉD. (A legrégibb magyar nyelvemlék hasonmása) [ÁBRA] A Halotti Beszéd betüszerinti ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Hegyi beszéd*

  A Pallas nagy lexikona ... Jézusnak a Máté evangéliuma 5-7. részeiben olvasható tanítása, melynek alapgondolata az az igazság, hogy a Mózes és a próféták irásaiban fel ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Beszéd- és értelemgyakorlatok*

  A Pallas nagy lexikona ... a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításában; Peres Sándor A beszéd ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Kötetlen beszéd*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Kötött beszéd. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Kötött beszéd*

  A Pallas nagy lexikona a verses előadás, amennyiben az a ritmus és a metrum törvényeihez van kötve; ellenben a prózát kötetlen beszédnek nevezik. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Egyházi beszéd*

  A Pallas nagy lexikona ... (praedicatio), keresztény, vallásos tartalmu beszéd, melyet valamely ... a beszéd alapjául választott szövegből az e beszéd bevezetésének végén ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Bemutató beszéd*

  Retorika - Csonkok (nyelvészet) - Csonkok 2006 júniusából ... A bemutató beszéd ( görögül genosz epideitiokon , latinul genus ... valami mellett vagy ellen. A bemutató beszéd fajtái: alkalmi beszéd ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Függő beszéd*

  Csonkok (nyelvészet) - Csonkok 2007 májusából - Mondattan ... A függő beszéd vagy függőmondat (más nyelveken különféle elnevezéssel ... ?tudósított beszéd?, spanyolul estilo indirecto, azaz ?közvetett stílus ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Polüsztratosz-beszéd*

  Ókori görög irodalom ... Ókorportál Polüsztratosz-beszéd (Kr. e. 411-410), a Lüsziasz -corpus ... az ő beszédírói tevékenysége később kezdődött, másrészt e beszéd ... HU.WIKIPEDIA.ORG