(x)
 1. Beke*

  A Pallas nagy lexikona ... névből szoktak származtatni, de aligha helyesen. A Beke is török ... a felsőbb körökben mint az alsóbb néposztály el volt terjedve. Beke ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Beke*

  A Pallas nagy lexikona ... 1. Antal (baróthi), gyulafehérvári kanonok szül. Baróthon (Háromszék vmegyében) 1830 jan. 19. ősi nemes székely szülőktől; gimnáziumi tanulm ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Beke*

  A Pallas nagy lexikona ... (ejtsd: bik) Károly Tilstone, angol utazó, szül. Londonban 1800., megh. u. o. 1874. Előbb jogot, azután történetet, néprajzot és filologiát ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Béke*

  A Pallas nagy lexikona ... s az ismeretes u. n. felfegyverzett béke bizonyítanak, mely utóbbi a nemzetek ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Béke*

  Politika ... A béke egyik jelképe: Békegalamb olajággal A béke a háború ellentéte. Míg a háború az erő uralmát jelenti, a béke az elismert jogét ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Aacheni béke*

  A Pallas nagy lexikona ... Az első A. 1668 máj. 2-án XIV. Lajosnak Spanyolország ellen viselt rablóhadjáratának vetett véget. A második A. 1748 okt. 18-án az osztrák ö ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Frankfurti béke*

  A Pallas nagy lexikona ... -francia háborunak. A béke föltételei egybevágnak a megelőző versailles-i ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Nikolsburgi béke*

  A Pallas nagy lexikona ... II. Ferdinánd magyar király és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem közt hivatalosan elfogadottnak nyilváníttatott 1621 dec. 31. Bethlen már 1621 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Párisi béke*

  A Pallas nagy lexikona l. Párisi kongresszus. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Passzarovici béke*

  A Pallas nagy lexikona ... engedékenyebbé lett. Jul. 21. Velencével is megegyeztek. A béke főbb határozatai ... a törököktől ki nem adatnak, de a határtól beljebb telepíttetnek. A béke ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap