(x)
 1. Apostoli*

  A Pallas nagy lexikona ... Igy nevezik a katolikus egyházban mindazt, ami az apostolokkal v. időre, v. helyre, v. eredetre, v. jellegre nézve közvetetlen összefüggésbe ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Apostoli áldás*

  A Pallas nagy lexikona l Áldás. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Apostoli atyák*

  A Pallas nagy lexikona ... Így nevezik általában az apostoloknak a püspökségben közvetetlen utódait; szorosabb értelemben mégis csak azokat, kik irott munkákat hagytak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Apostoli egyházak*

  A Pallas nagy lexikona ... amelyeket maguk az apostolok alapítottak. Legnevezetesebbek ezek között a jeruzsálemi, antiochiai, efezusi, korintusi s római apostoli ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Apostoli helynök*

  A Pallas nagy lexikona ... meg. Apostoli helynökség van: Németországban 3; Dániában, Bugáriában ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Apostoli hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... a legszükségesebb hitigazságok rövid foglalatja. A szent hagyományok szerint az apostolok állították össze (innen van neve is) mielőtt Jeruz ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Apostoli iroda*

  A Pallas nagy lexikona ... oly irányban, hogy megengedik-e az apostoli iroda szabályai annak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Apostoli kamara*

  A Pallas nagy lexikona ... (Reverenda Camera Apostolica, Camera Pontificia), a római egyház javainak és jövedelmeinek kezelésére s igazgatására hivatott központi hatós ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Apostoli király*

  A Pallas nagy lexikona ... szokta megadni; a királynét nem illeti meg e cím. Régebben az apostoli ... . Lipót egy 1701-ben az esztergomi érsekhez intézett levelében apostoli ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Apostoli konstituciók*

  A Pallas nagy lexikona és kánonok, l. Álapostoli gyüjtemények. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap