(x)
 1. Akadémia*

  A Pallas nagy lexikona ... . Az Akadémia értekezéseinek színe-javát évről-évre kiadja és pedig régebben ... állami testületnek elismerve: Ezután a bécsi «Császári tud. Akadémia ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Akadémia*

  A Pallas nagy lexikona ... állott be, hogy az akadémia terve kizárólag az irodalmi körök gondjaira ... buzgósággal szólottak az akadémia: fölállításának eszméje mellett, sőt ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Akadémia*

  A Pallas nagy lexikona ... . Hivatalos címe «Délszláv tudományos és művészeti akadémia» (Jugoslavenska ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Akadémia*

  A Pallas nagy lexikona gazdasági, l. Gazdasági tanügy. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Akadémia*

  Oktatás ... testületei. Az első jelentős tudományos akadémia az itáliai Accademia dei ... Académie des Sciences (1666) és a többi nemzeti akadémia. A Magyar ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Arkádiai akadémia*

  A Pallas nagy lexikona ... (Arkádia), olasz irodalmi társaság, melyet 1689-ben alapítottak Rómában. Céljául azt tüzte ki, hogy az Olaszországban elharapózott pompázó, ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Hadi akadémia*

  A Pallas nagy lexikona ... (Kriegsakademie), Németországban katonai főiskola, melyben különösen tehetséges tisztek három év alatt a vezérkari és a hadsegédi szolgálatr ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Állatorvosi akadémia*

  A Pallas nagy lexikona ... hosszabbították meg s egyuttal a tanintézet mint «Állatorvosi Akadémia» alapjában ... első és 12 másodéves látogatta. Az akadémia költségvetésében az 1892 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Bányászati akadémia*

  A Pallas nagy lexikona ... tanintézet, melyben bányamívelést, kohászattant ásványtant földtant kémiát, mechanikát, géptant, építéstant és más szükséges tudományokat ad ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Humboldt-akadémia*

  A Pallas nagy lexikona ... tudományokat felölelő ciklusát 1485 ur és urhölgy látogatta. Az akadémia élén ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap