(x)
 1. Actio*

  A Pallas nagy lexikona l. Akció. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Actio*

  A Pallas nagy lexikona ... . Actio Libera in causa. A tettes beszámíthatatlan állapotban ... . Az eset leginkább mulasztási bűntetteknél fordulhat elő. Actio popularis ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Actio curiosa*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat. ,furcsa szinjáték`), a magyar drámairodalom egy régi emlékének a cime. Az 1678-ban készült nyolc ,beszéd`-ből (részből) álló színmű vo ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Redhibitoria actio*

  A Pallas nagy lexikona ... a quanti minoris actio (u. n. Minderung), s bizonyos esetekben ezek ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Revocatoria actio*

  A Pallas nagy lexikona (lat.), törvényellenes hűbérelidegenítés megsemmisítését célzó kereset. - Revokál, visszahiv, visszavon. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Calvisiana actio*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat.), a római jogban az a kereset, mely által a védur azt, amit szabadon bocsátott rabszolgája az ő kárára elidegenített, a birtokostól vi ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Spolii actio*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat.). Az, akit személye ellen alkalmazott jogtalan erőszakkal fosztottak meg birtokától, a dolog birtokát a római jog szerint az u. n. und ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Civilis actio*

  A Pallas nagy lexikona (lat.) a. m. polgári kereset. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Syndicatus actio*

  A Pallas nagy lexikona l. Quasi. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Depositi actio*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat.). A római jogban a letétből származó kereset. A letéteményezőt a letéteményes ellen illető kereset D. directa, a letéteményest a letét ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap