(x)
 1. Újfalu*

  A Pallas nagy lexikona ... lak. L. még Avas-Újfalu, Bács-Újfalu, Barca-Újfalu, Bereg-Újfalu, Berettyó-Újfalu, Bözöd-Újfalu, Bruck-Újfalu, Csicsó-Újfalu, Dabjon-Újfalu ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Nyerges-Újfalu*

  A Pallas nagy lexikona ... (Sattel-Neudorf), nagyközség Esztergom vmegye esztergomi j.-ban, a Duna mellett, 2468 magyar és német lakossal, vasúti és gőzhajóállomással, ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Gyergyó-Ujfalu*

  A Pallas nagy lexikona ... kisközség Csik vármegye gyergyó-szent-miklósi j.-ban, a Maros mellett (1891) 3027 magyar lak. Határa 12921 ha., mely gabonát és sok fát szol ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Péch-Újfalu*

  A Pallas nagy lexikona ... (Pécs-Újfalu), kisközség Sáros vármegye felső-tárcai j.-ban, (1891) 1083 tót és német lak., bőrgyárral, vasúti megállóval, posta ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Pécs-Újfalu*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Péch-Újfalu. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Avas-Ujfalu*

  A Pallas nagy lexikona ... kisközség Szatmármegye szinyérváraljai járásában, (1891) 1328 oláh- és németajku lakossal, az Avasság egyik völgyében; igen nagy határral s ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Bács-Ujfalu*

  A Pallas nagy lexikona nagyközség Bács-Bodrogmegyének hódsági járásában, (1891) 3127 tót lak., termékeny határral s erdőségekkel; postahivatallal. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Bánát-Ujfalu*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Réva-Ujfalu. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Bereg-Ujfalu*

  A Pallas nagy lexikona kisközség Bereg vmegye tiszaháti j.-ban, (1891) 1044 magyar lak. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Berettyó-Újfalu*

  A Pallas nagy lexikona ... nagyközség Bihar vármegye berettyó-újfalui j.-ban, (1891) 1259 házzal és 6913 magyar lak., (köztük 5607 helvét hitv., 811 izrael.); szolgabi ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap