(x)
 1. Építész*

  A Pallas nagy lexikona ... építőművész, vagy helytelenül műépítész, műépítő (franc. architecte) az, ki az építészet művészetét és mesterségét üzi, ugy hogy épületek te ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Építész*

  Építészet - Foglalkozások - Csonkok (építészet) - Csonkok 2007 májusából ... Az építész 1893-ban Az építész tevékenységét a legáltalánosabban úgy ... alkotják a Magyar Építész Kamarát. A szocializmus alatt az önkéntes ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Philón (építész)*

  Építészek ... Philón ( Kr. e. 300 körül működött) görög építész Pireuszban egy számos hajó befogadására alkalmas kikötőt épített. Nem csupán gyakorlatban ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Polükleitosz (építész)*

  Építészek ... Polükleitosz ( i. e. 4. század második fele) görög építész Két ismert munkája a Tholosz nevú kerek gyűlésépület és a színház Epidauroszban ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Apollodórosz (építész)*

  Ókori görög építészek - Ókori görög képzőművészek ... Apollodórosz , Damaszkoszi Apollodórosz (Kr. u. II. század első fele) Görög építész A korai római császárkor egyik legnagyobb hatású ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Diphilosz (építész)*

  Ókori görög költők, írók - Ókori görög képzőművészek - Ókori görög építészek ... Ókorportál2}} Diphilosz ( Kr. e. 1. század ) görög építész Életéről semmit sem tudunk. Egyetlen művét, amelyben a gépekről írt, Vitruvius ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Hermodórosz (építész)*

  Ókori görög építészek - Ókori görög képzőművészek ... Hermodórosz ( Kr. e. 2. század ) görög építész Szalamiszról származott, Rómában élt és alkotott. A Circus Flaminius negyedben ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. Hermogenész (építész)*

  Ókori görög építészek - Ókori görög képzőművészek ... Hermogenész (a Kr. e. II. század első felében működött) görög építész Priénéből származott, a hellenisztikus kor egyik legnagyobb építésze ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Kallikratész (építész)*

  Ókori görög építészek - Ókori görög képzőművészek ... Kallikratész (Kr. e. V. század) görög építész Az athéni Akropolisz A Periklész -kori Athén egyik vezető mestere volt. Egy felirat tanúsága ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Nikón (építész)*

  Ókori görög építészek - Ókori görög képzőművészek ... Nikón ( 2. század ) görög építész Galénosz atyja, korának híres építésze volt. Ókori források említést tesznek néhány elméleti tárgyú ... HU.WIKIPEDIA.ORG