(x)
 1. Ének*

  A Pallas nagy lexikona ... többé-kevésbbé csak emberi hangnak utánzói. Az ének az emberi szóbeszéd ... nevezhető. Azért minél kevesebb érzés és szenvedélyességgel párosul az ének ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Nibelung-ének*

  A Pallas nagy lexikona ... (igazi német nevén der Nibelunge Nt), naív német népeposz, mely egyúttal a világirodalom legjelentősebb epikus alkotásainak egyike. Mondai t ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Pannóniai ének*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Ének Pannonia megvételéről. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Hadi ének*

  A Pallas nagy lexikona ... Az ókorban némely népnél, mint p. a görögöknél s a germánoknál, a harcosok, mikor támadásra indultak, bizonyos harcra buzdító dalt énekeltek ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Históriás ének*

  A Pallas nagy lexikona ... igy nevezzük irodalmunk XVI. és XVII. századbeli epikus verseinek azt a részét, mely történeti tárgyat ad elő mint valóságos történetet, aza ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Igor-ének*

  A Pallas nagy lexikona ... (oroszul: Szlovo o polku Igorevé), Igor (l. o.) hadjáratól szóló ének, az egyetlen emlék a régi orosz irodalomból, mely némelyek szerint ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Szent ének*

  A Pallas nagy lexikona ... a. m. egyházi ének (l. o.). ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Szentiváni ének*

  A Pallas nagy lexikona ... v. Szent Iván éneke. Ama közmondásunk, amely a Sz. hosszuságára céloz, a nyári napfordulat ünnepének Keresztelő szent János (jun. 24.) napjá ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Egyházi ének*

  A Pallas nagy lexikona ... minden oly dallam, mely istentisztelet alkalmával templomban való éneklés céljából van irva, vagy a hivők vallási áhitatát, érzületét növelj ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Ének-egyletek*

  A Pallas nagy lexikona ... Londonban több százra megy az egyházi ének ápolására alakult egyletek ... számbavehető város, hol ilyen vagy amolyan irányu ének-egylet ne volna. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap